نسترن حمیدی

طراح گرافیک

فائزه میرشفیعی

تصویربردار

از متفاوت بودن نترسید
از اینکه مثل بقیه باشید بترسید

مونا میرشفیعی

مدیر فروش

زندگی یک اثر هنریست | از آن لذت ببر

ناصر ابراهیمی

ناصر ابراهیمی

بنیانگذار وب تک

آینده ما آیینه افکار حال ماست | مثبت بیاندیشیم