تکنولوژی
تکنولوژی جزو جدانشدنی زندگی بشر امروزی است. فناوری که امروز در قالب های گوناگون مانند تلفن همراه، اینترنت، تبلت و غیره وابستگی ایجاد و زندگی را متحول کرده است.

استفاده از اصطلاح فناوری به میزان قابل توجهی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تغییر کرده زیرا قبل از قرن بیستم این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز غیر معمول بود و معمولا به توصیف و یا مطالعه هنرهای سودمند اشاره داشت. این اصطلاح اغلب به آموزش های فنی، در موسسه فناوری ماساچوست متصل است. اما فناوری با مفهوم امروزی با انقلاب صنعتی دوم افزایش یافت.

از منظر فن سالاران، فناوری ابزار یا فرآیندی است که برای ساختن محصولات بهتر به کار گرفته می شود. اما از نظر اهل علم، فناوری محصول نهایی تحقیقات یا همان دانش فنی و اطلاعاتی است که می تواند به محصولی تجاری تبدیل شود.