آموزش
از روش های متداول در دیدن آموزش , محتواهایی میباشد که میتوانیم به آن ها دسترسی پیدا نماییم .

حال برخی از این آموزش ها رایگان میباشند و برخی دیگر غیر رایگان میباشند .
انواع آموزش
آموزش ها به روش های متفاوتی انجام میشود :

آموزشها حضوری
آموزشها غیر حضوری

آموزشهای حضوری
این نوع آموزشها که بسیار هم مرسوم بوده و از ابتدا در مدارس و در ادامه در آموزشگاه های متفاوت بسته به درخواست برای یادگیری صورت میپذیرد .

به طور مثال :

زبان انگلیسی که آموزشگاه های متفاوتی وجود دارد و برای یادگیری نیاز میباشد که درون آموزشگاه در ساعتی و مکانی مشخص حضور داشته باشید .
آموزشهای غیر حضوری
آموزشهای غیر حضوری که جدیدا خیلی مرسوم شده است و این آموزشها را هم میتوانیم به صورت رایگان و هم به صورت غیر رایگان انجام دهیم .

به طور مثال با ورود به اینترنت با یک جستجوی ساده میتوانیم به کلی آموزشهای رایگان دسترسی پیدا نماییم .

توجه : در آموزشها دیدن خیلی مهم میباشد که به چه کسی گوش میدهیم و از چه کسی یاد میگیریم.

و همینطور با جستجو دیگر میتوانیم اساتید مورد نظر خودمان را پیدا نماییم و آموزشهای مورد نظرمان را از آن ها خریداری نماییم .